Regio Oost

Volksvertegenwoordiger


Ik zie het niet anders dan een “gewone” baan; hoeveel vertegenwoordigers, accountmanagers, salespersonen zijn er wel niet in Nederland? En wat doen die nou precies? Juist: Vraag en aanbod bij elkaar brengen. En dat is precies wat we moeten doen in de Kamer.

We moeten ophalen bij bedrijven, instellingen en inwoners wat er goed gaat en wat niet en hoe het dan eventueel anders kan. En dan samen komen tot werkbare regelgeving (liefst zo min mogelijk) en budgetten om het uit te voeren.

We geven vanuit de mensen zelf de kaders mee aan de wetgevers. En die samenleving in Nederland is veel groter dan de Randstad. En de wensen zijn in andere delen van Nederland heel anders dan in de Randstad. Daarom wil ik mij als regionaal vertegenwoordiger hard maken voor de regio Oost. Omdat ik in Almelo geboren en getogen ben, heb ik diepe wortels in het Twentse land. Ik ken de regionale cultuur en gewoonten. En ik sta open voor de inwoner. Je kunt niet vanuit Den Haag weten wat een Groninger wil, of wat een Tukker vindt of hoe een Limburger zich voelt. Daarvoor is het daadwerkelijke contact en de geworteldheid in de regio een belangrijk onderdeel.

De VVD lijst geeft volop ruimte voor de regionale kandidaten, daar ben ik trots op. Trots dat we straks in de VVD-fractie met recht “volksvertegenwoordigers” kunnen worden genoemd. Als fractie zijn wij namelijk samen de Twent, de Gelderlander, de Zeeuw en de West-Fries. En we zijn ook de ondernemer, de leraar, de zorgmedewerker en de accountant; wij vertegenwoordigen jullie!

Laat mij jou vertegenwoordigen. Stem 17 maart 2021 VVD.

volk (het; o; meervoud: volken, volkeren)

  1. historisch gegroeide gemeenschap van erfelijk verwante mensen met min of meer gelijke taal en gewoonten
  2. de gezamenlijke bewoners van een staat
  3. mensenmenigte
  4. slag van mensen: raar volk; scheepsvolk
  5. de bijen van een korf

ver·te·gen·woor·di·ger (de; m,v; meervoud: vertegenwoordigers)

  1. iem. die vertegenwoordigt
  2. tussenpersoon die voor een of meer bedrijven afnemers bezoekt en nieuwe klanten werft

Zelfstandig ondernemer


Als dé ondernemers-partij van Nederland moeten we hun verhaal van dichtbij (her)kennen. Als ondernemer verbind ik mij op die manier ook juist aan de VVD-kiezer en niet alleen aan de VVD-leden.

Ik kijk verder en bereik meer door mijn brede netwerk buiten de VVD.

on·der·ne·mer (de; m,v; meervoud: ondernemers)

  1. iem. die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent